Coaching

Att ha tilltro till processen, till sin egen förmåga. Att ha tålamod att låta saker bli, det är egenskaper som får idéer att bli verklighet på allvar. NewScape har ett brett spektrum av coacher att stötta visionsbärarna i att inte springa i förväg, att inte tappa sin tro och att behålla fokus och övertygelse även när andra uttrycker tvivel.

Vi har samarbete med coacher inom följande områden:

  • Yoga och mindfulness
  • Beteendeförändring, beroendesjukdomar och 12-stegsprogram
  • Andlighet, intuition och kommunikation
  • Affärsutveckling, GTD och kreativ effektivitet
Gemensamt för samtliga områden är att det är du som är förändringen. Ingen coach i världen kan lösa dina problem men de kan stötts dig i att få styr på saker som stör dig och därigenom vinna initiativ och kraft över hur ditt eget liv utvecklas.