Gradvis kreativ struktur

Människor och organisationer hamnar ofta i ett flackande mellan kreativitet och struktur. Mellan kaos och ordning. Och även om detta är ett fullkomligt naturligt tillstånd så kräver det stora mängder energi och gör det svårt för människorna i organisationen att faktiskt göra sitt bästa.

Det som skapar den bipolära situationen är en vilja till förändring i kombination med en ovilja att acceptera nuläget. Vi jobbar med att:
  • Finna en gemensam accept av nuläget
  • Enas kring en vision av vart man önskar nå, samt
  • Landa i tilltro till förändringens genomförbarhet.
Därefter skapar vi en situation där förändringen kan mätas och tillåtas ta tid utan fördummande stress och andra störningsmoment. Vi skapar en situation av resilient tålamod med tydliga mål som kan mätas efter vägen. Från en kreativ och ostrukturerad utgånspunkt införs struktur gradvis i så enkla former det går. BEfintliga tekniska plattformar används och sätts i bruk. I en strukturerad organisation med motvilja mot förändring implementeras nya former för t.ex. möten och samtal samt en gradvis nermontering av byråkrati som inte tjänar något annat syfte än sig själv.

I slutändan fokuseras energin mot fullbordandet av visionen och - eftersom det enda konstanta egentligen är förändringen - regelbunden uppföljning av vart visionen är på väg. Ett samarbetsklimat med målmedvetet tålamod.