Startsida BU

Förändringen är det enda konstanta - var en del av den du också!

Det är inte det ena eller det andra som är det viktiga. Det är helheterna. Och helheterna är alltid i förändring. NewScape finns för att hjälpa individer att organisationer att våga, orka och vilja vara en del av denna ständigt pågående förändring. Eftersom det är roligast så. Och bara ihop med de som vågar. 

Mer av det som skapade problemen löser dem inte.  Och detsamma gäller människor. NewScape finns för att hjälpa de som har modet att ta in de som inte är konventionellt skolade, korsbefrukta med det bästa av det som är och skapa saker som står stadigt i framtiden. Dagarna i ända.
NewScape jobbar med:
 • Helheter. Fokus och avgränsningar är bra att ha men bara om man har modet att se helheterna de bor i.
 • Människor. Sådana man inte trodde skulle klara av det. Som helt otippat möjliggör det omöjliga. Vi fixar dem.
 • Ärlighet, andlighet och närvaro. Tålamod, tilltro och timing. Finns det så går allt. Hjälp till självhjälp.
 • Digitalt, hållbart och människovändligt. Inte var för sig utan alltihopa. Vi förebygger teknokratism.
 • Normbryteri. Takftast och envist. Vi säkerställer fokus på det som fungerar (genom att tjata).
Rent konkret - inom följande områden:
 • Generellt organisations- samhälls- och individutveckling (det är ju egentligen samma sak)
 • Greentech och energisystem i synnerhet, biobränslen och skogsbruk i synnerhet.
 • Digital empowerment av människan i olika sammahang.
 • Företagsbyggande, IPR, strategi, kapitalanskaffning och likande.
 • Ekonomi och framtidens finanser där hållbarhet är synonymt med betalsystemen.
Verktyg:
 • Nyfikenhet. Hela tiden. Inget slår det om man ger det ett antal år.
 • Erfarenheter från 30+ nyfikna jobb-år. Digitalt, skog, miljö, kommun, finans, stat, jurudik, ekonomi, företagande, osv.
 • Humor. Inte så smakfull kanske, men oerhört kraftfull.
 • En bergfast och intelligent tilltro till människan.
 • En helt irrationell höger-hjärnhalvebaserad helhetssyn som aldrig tar rast.
Vi hörs!
/new@newscape.se