Prototyping

Provkör dina tankar innan du skrider till verket. Gör det konkret och få insikter i tid istället för att lappa och laga något som inte var helt färdigtänkt från början.


Att tillåta sig att leka med sina tillägg. i en prototyp ger möjlighet att förbättra till rejält lägre kostnad än i fullskaligt implementerade system eller anläggningar.

Det kräver mod att pressa visionen på att bli konkret men görs det i tid kan onödiga projekt väljas bort och timingen i förverkligandet fås i synk med omvärld, intressenter och marknad.

Prototyper kan vara allt från pennstreck på ett papper till nära nog fullbordade användargränssnitt på ett nytt system. Det kan vara frigolitmodeller, digitala mock-ups, legobyggen eller en virtuell värld i en spelmiljö.

Bilden ovan kommer ifrån en visualisering av en logistikcentral som Lindabkoncernen 2016 byggde i Grevie.

Man ville föreställa sig hur slutresultatet skulle se ut inför samråd och investeringsbeslut och uppdrog åt NewScape att bygga anläggningen i MineCraft så att intressenterna kunde promenera runt i den och skapa sig en uppfattning om kommande logistiska utmaningsar.